Hoƫrskool Goudini

Sedert 1858

Aansoekvorms

Aansoekvorm om Skooltoelating.

Aansoekvorm om toelating: Huis Goudini. (Seuns en Dogters Gr. 7 - 12.)

Aansoekvorm om vrystelling en gedeeltelike vrystelling van skoolgeld.

Aansoekvorm om Losiesbeurs.

Aansoekvorm om vervoerbeurs.