Hoërskool Goudini

Sedert 1858

Akademie

Hoërskool Goudini is 'n gekombineerde skool van Gr. 1 tot 12.

Grondslagfase: Gr. 1 - 3:

Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde en Lewensvaardigheid.

Intermediêre Fase: Gr. 4 - 6

Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde, Natuurwetenskappe en Tegnologie, Sosiale Weetenskappe en Lewenswetenskappe.

Senior Fase: Gr. 7 - 9

Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde, Natuurwetenskappe, Sosiale Wetenskappe, Tegnologie Ekonomies en Bestuurswetenskappe, Lewensoriëntering en Skeppende Kunste.

Verdere onderwys- en opleidingsfase: Gr. 10 - 12

Verpligte vakke: Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid en Lewensoriëntering.

Keusevakke: Besigheidstudie of Fisiese Wetenskappe of Geografie, Lewenswetenskappe of Rekenaartoepassingstegnologie en Siviele Tegnologie of Verbruikerstudie.

Is jy in Gr. 12 en op soek na inligting i.v.m. die NSS Eksamen en vorige eksamens se vraestelle.