Hoërskool Goudini is ‘n gekombineerde skool van Gr R tot 12.

Grondslagfase: Gr R – 3:

Ons glo aan die holistiese ontwikkeling van ons leerders en dat die boustene gedurende hierdie fase gelê word.  In die Grondslagfase volg ons die Nasionale leerplan “KABV” Dit bestaan uit Huistaal (Afrikaans) Eerste Addisionele Taal (Engels) Wiskunde en Lewensvaardigheid.

Intermediêre Fase: Gr. 4 – 6

Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuur Wetenskap en Tegnologie, Lewensvaardigheid

Senior Fase: Gr. 7 – 9

Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuur Wetenskap, Lewensoriëntering, Skeppende Kunste, Tegnologie, Ekonomiese Bestuurs Wetenskap

Verdere onderwys- en opleidingsfase: Gr. 10 – 12

Afrikaans, Engels, Lewensoriëntering, Wiskunde, Wiskunde Geletterdheid, Fisiese Wetenskappe, Geografie, Lewenswetenskappe, Landboubestuurspraktyke, RTT, besigheidstudies, Landboutegnologie, Houtbewerking