Aanhaling uit 1960 Eeublad

“DIE SKOOL IN GOUDINI is by uitnemendheid ‘n gemeenskapskool. Hy is 102 jaar (tans 160 jaar) gelede deur die gemeenskap vir die gemeenskap gestig. En met die jare is hy in die gemeenskap geweef – totdat hy vandag, net soos die Kerk, ‘n natuurlike deel van die Goudini-lewe is. Daaraan is die mense van Goudini gewoond, hulle vind dit vanselfsprekend en hulle verlang dat dit altyd so moet wees. En die skool is dankbaar en bly dat dit so is. Trouens dit is sy trotse tradisie.”

“DIE GEMEENSKAP VAN GOUDINI is ouer as die meeste ander gemeenskappe in Suid Afrika. Byna twee-en-‘n-halwe (tans 3) eeu het verloop sedert die eerste Pionier Goudini binnegekom het, en (meer as) ‘n hele eeu het reeds verstryk sedert die stigting van die dorp en die skool.

Vandag
Die skool staan steeds, saam met die Kerk, sentraal in die gemeenskap. Die strewe is nog meer as ooit om die gemeenskap te dien deur leerders voor te berei om hul plek vol te staan as gebalanseerde goed toegeruste burgers van die Nuwe Suid Afrika.

14

Vakke aangebied

15

Aantal klaskamers

19

Onderwysers

420

Aantal leerders