Intermediêre Fase: Gr. 4 – 6

  • Afrikaans Huistaal
  • Engels Eerste Addisionele Taal
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskappe
  • Tegnologie, Sosiale Weetenskappe en Lewenswetenskappe

Leave a Reply