Senior Fase: Gr. 7 – 9

  • Afrikaans Huistaal
  • Engels Eerste Addisionele Taal
  • Wiskunde
  • Natuurwetenskappe
  • Sosiale Wetenskappe
  • Tegnologie Ekonomies
  • Bestuurswetenskappe, Lewensoriëntering en Skeppende Kunste.

Leave a Reply